– הביאו את הגור לקבל חיסון משושה בגיל 14,10,6 שבועות, ולאחר מכן לחידוש החיסון אחת לשנה.

– הביאו את הגור לקבל טיפול נגד תולעים בגיל 14,10,6 שבועות, ולטיפול חוזר אחת לחצי שנה.

– חיסון כלבת: זהו חיסון חובה על-פי החוק. יש לחסן את הגור מגיל 3 חודשים ומעלה, פעם בשנה.

– טיפול נגד ייחום: כלבות מתייחמות לראשונה בגיל 5-8 חודשים (תלוי בגודל הכלבה).

כדאי להתייעץ עם הווטרינר לפני הייחום הראשון בקשר לדרכי הטיפול האפשריות,

ולשקול בין השאר ניתוח עיקור.

– טפילים חיצוניים: כדאי לטפל בגור נגד פרעושים וקרציות כבר מגיל צעיר ביותר.

גורים צעירים רגישים ביותר לטפילים, אך עלולים להיות רגישים גם לחלק

מהתכשירים נגד הטפילים. התייעצו עם הווטרינר לפני שאתם בוחרים חומר לטיפול

בגור שלכם.

– במהלך הביקורים השגרתיים ניתן לקבל הדרכה לגבי תזונה, ניקיון, אילוף וכדומה.

לנוחיותכם – לאחר הביקור הראשון,
יישלחו אליכם תזכורות בכתב כאשר יגיע
המועד לטיפול המשך.