אל תעשה:

1) לאחר שהכלב עשה את צרכיו בבית אסור לנזוף בו או להענישו, כי אז קרוב לודאי שהכלב ילמד לפחד ממך.
2) אל תלמד את הכלב לעשות את צרכיו על גבי עיתונים בפינה קבועה בחדר, מכיוון שלאחר סילוק העיתונים הוא עלול לעשות את צרכיו באותה הפינה, ואף עלול להתאפק כל זמן הטיול בחוץ כדי לעשות את צרכיו על העיתון בבית.

מה כן כדאי לעשות:

1) הוצא את הגור הצעיר פעמים רבות לטיול – אפילו 10 פעמים ביום. הזמנים הקריטיים שבהם זקוק הכלב לעשיית צרכיו הם:
א – מיד לאחר הארוחה.
ב – כשהכלב מתעורר – מוקדם בבוקר.
ג – לאחר משחק או פעילות אחרת.
ד – לפני שקושרים אותו או מגבילים את תנועתו באופן אחר.
2) הוצא את הכלב למקומות קבועים מפני שלעיתים לפני שהכלב עושה את צרכיו הוא זקוק לגירוי – ריח של צואה או שתן שלו או של כלבים אחרים.
3) בזמן היציאה תן לכלב אפשרות להסתובב במרחב גדול ולהריח ריחות מגרים ובכך תזרז את עשיית הצרכים שלו.
4) רצוי לנקות את כל שרידי הריחות של צרכים שנעשו בבית, ע"י שימוש בחומר חיטוי מנטרל ריחות.
5) במידה וראיתם את הכלב בבית בתנועה אופיינית שלפני עשיית צרכיו ( מסתובב במקום תוך כדי רחרוח) יש לומר "לא" החלטי וקצר, להסיח את דעתו ומיד להוציאו לטיול.

אם כל הנ"ל לא עוזר:
1) יש להגביל את תחום מחייתו של הכלב בבית לאזור מאד קטן – בקופסת קרטון יציבה או ע"י קשירתו ברצועה מאד קצרה ( כ – 1 מטר). עדיף לעשות זאת במקום שבו נמצאים גם בני הבית וכך נמנע יללות ושריטת דלתות.
2) צפוי שבימים הראשונים להגבלת התנועה יהיו "פיספוסים" אך מהר מאד יתחיל הכלב לשמור על האזור שלו נקי.
3) במשך תקופת הגבלת התנועה הנמשכת 10-14 יום יש לנהוג בקפדנות רבה לפי סעיפים 1-5 כנ"ל ( יציאות רבות, חופש תנועה בחוץ, ריחות מגרים וניקוי הבית). לאחר שהכלב עשה את צרכיו אל תמתין יותר מ – 10 דקות והחזר אותו למקום המחיה המוגבל שלו.
4) לאחר שהכלב הצליח לשמור על מקום המחייה המוגבל שלו נקי לגמרי למשך 4-5 ימים ברציפות, אפשר להתחיל לשחררו בהדרגה בבית. בתחילה לזמן קצר ובחדר אחד ובהמשך באזורים נרחבים יותר וליותר זמן.
5) כשהכלב מגיע לגיל חצי שנה הוא יכול להסתפק ב- 3 יציאות ליום.

לסיכום:
פעולה עקבית והחלטית לפי העקרונות הנ"ל תאפשר חינוך הכלב לעשיית צרכיו מחוץ לבית בזמן די קצר.
זיכרו כי צעקות או מכות לא יביאו לתוצאה הרצויה ואף עלולות לסבך את המצב ולבלבל את הכלב.