הכנה להמלטה
לפני ההמלטה יש לסדר קופסה לצורך ההמלטה, שבה הכלבה יכולה להתרגל לישון, כדי להבטיח שההמלטה תתרחש במקוםשבחרת לכך. על הקופסה להתאים לגודל הכלבה, עם דפנות בגובה 20-15 ס"מ כדי למנוע מהגורים מלזחול החוצה. יש לשים את הקופסה במקום בבית שהוא מוכר לכלבה ושהוא שקט ומבודד. אפשר לשים את המזון והמים של הכלבה קרוב לקופסה. נייר עיתון הוא ריפוד מצוין לקופסה כיוון שהוא ניתן להחלפה בקלות, הואסופג והכלבה יכולה לקרוע אותו בזמן שהיא מכינה לעצמה את ה"קן".
אם ברצונך לדעת יותר בדיוק מתי תתרחש ההמלטה, אפשר למדוד את חומה של הכלבהעל ידי החדרת מד-חום לפי הטבעת פעמיים ביום החל מהיום ה- 58 להריון. הטמפרטורה הנורמלית בפי הטבעת היא בין 38 ל – 39 מעלות.כ – 24 שעות לפני התחלת הצירים, הטמפרטורה בפי הטבעת יורדת במעלה אחת כמעט.
ההמלטה
ההמלטה נחלקת לשלושה שלבים. השלב השני והשלישי חוזרים על עצמם עם המלטתכל גור.
שלב ראשון: בשלב זה האם נראית חסרת מנוחה ועצבנית מאד ולעתים קרובות רוצהלהתבודד והיא עשויה לסרב למזון. שלב זה עשוי להימשך 24-6 שעות. זהו זמן מתאים להוציא את הכלבה לטיול כדי לאפשר לה לעשות את צרכיה.
שלב שני: בשלב זה מתחילים הצירים והוצאת הגורים אל מחוץ לרחם. בדרך כללמבצבץ לראשונה מן הנרתיק שק ירקרק קטן המכיל נוזל ואחריו בא הגור והשלייההמחוברת אליו. התנוחה הרגילה של הגור בזמן יציאתו היא כשהאף לפנים והבטןלמטה אולם, בערך שליש מן הגורים נולדים כשחלקם האחורי יוצא ראשון החוצה.תנוחה זו היא נורמלית בכלבים.לאחר יציאת הגור, הכלבה פותחת את השק בשיניה, מנקה את הגור ומנתקת אתחבל הטבור. ייתכן שיהיה עליך לבצע פעולות אלה במקום האם (ראה סעיף "עזרהבהמלטה" בהמשך).
שלב שלישי: זהו שלב המנוחה הבא לאחר המלטת כל גור. בשלב זה מתרחשותהתכווצויות קלות של הרחם ויציאת שיירי השליה מן הרחם, שלב זה נמשך בדרךכלל 30-10 דקות, אך הוא עשוי להימשך בין מספר שניות לשעה.
עזרה בהמלטה:
במידה והכלבה אינה עושה זאת, יש להרחיק את כל הקרומים המכסים את הגור ולנקות את הפניםמהריר המכסה אותם, ובפרט את האף והפה. יש לנגב את הגור עם מגבת נקייה כדילייבש אותו וכדי להמריץ את הנשימה ואת מחזור הדם. לאחר מספר דקות שלניגוב, הגור אמור להתחיל לזוז ולבכות בקול. את חבל הטבור יש לקשור במרחק שניים וחצי ס"מ בערךמגוף הגור בעזרת חוט דק, ולאחרמכן יש לחתוך אותו בצד של הקשר הרחוק מהגור. יש לטפטף טיפת יוד על החבללאחר החיתוך.אם נראה שיש גור תקוע בתוך הנרתיק והכלבה אינה יכולה להוציאו החוצה,יש לאחוז בגור בעזרת מגבת נקייה ולמשוך אותו החוצה על ידי הפעלת כוח אחידומתון. אסור למשוך בפתאומיות, פעולה זו יש להמשיך עד ל- 5 דקות. אםאינך מצליח להוציא את הגור, אנא התקשר לרופא.
התנהגות האם:
בזמן ההמלטה וההנקה, הכלבה עשויה להתנהג באופן שונה מהרגיל, היא עלולהלהיות עצבנית מאד ולהרגיש צורך חזק להגן על משפחתה החדשה. בשלב זה יש להרחיק ילדים ממנה ולאפשר להם להתקרב רק בליווי מבוגר. תוקפנות זו בדרךכלל נעלמת עם הזמן.
מתי להתקשר לוטרינר:
יש להודיע לרופא אם מופיעים הסימנים הבאים:
1. אינך מצליח להוציא גור התקוע בנרתיק.
2. צירים חזקים נמשכים למעלה מ – 30 דקות מבלי שיצא גור החוצה.
3. יש צירים חלשים לסירוגין במשך 6 שעות בלי שיצא אף גורהחוצה.
4. עברו למעלה מ – 4 שעות מאז יציאת הגור האחרון, ויש סיבה להניחשיש גורים נוספים ברחם הכלבה.
5. נראית הפרשה ירוקה-שחורה ובתוך 4-3 שעות עדיין אין צירים או יציאת גורים החוצה. (הפרשה ירוקה-שחורה היא נורמלית, אך צריכהלהיות יציאה של גור זמן קצר מאד לאחריה.)
6. ההריון נמשך למעלה מ-65 ימים.